Even terug naar de tijd waarin de jaren van De Waard begonnen te tellen

In 1627 bouwt Gerrit Reinderszoon de eerste molen in De Waard. De molen wordt voor fl. 2000 opgeleverd.
In 1629, als voldoende molens daartoe zijn gerealiseerd, begint de bemaling. De Huigen of Heerhugowaard valt in 1631 droog.

Droogmakerijen

We zitten dan midden in de tachtigjarige oorlog, maar die weerhoudt de kooplieden/bestuurders van toen er niet van hun daden- en beleggingsdrang door droogmakerijen vorm te geven. De Alkmaarse bestuurders Floris van Teylingen en Nanninga van Foreest geven de aanzet en VOC-regenten als Adriaan Bickers sluiten zich aan.

Na het droogvallen vindt ook de uitgifte van kavels plaats. Al snel blijkt het door de investeerders verwachte rendement niet te halen. Het land bleek niet best en de lasten waren hoog. Er breken decennia van hard werken en weinig rijkdom aan.

Middenweg bestraat

Een sprong in de tijd... 1866... Toen was het moment gekomen om voor het destijds gigantische bedrag van fl. 62.886,- de Middenweg te bestraten. Wellicht ligt daar een heel belangrijke voorwaarde voor verdere ontwikkeling naar tuinbouw en niet-agrarische bedrijvigheid.

Besturen gescheiden

Al die jaren wordt door het polderbestuur naast de waterstaatkundige taken- ook het overige bestuur verzorgd. Pas in 1811 worden door de Franse invloed het polder- en gemeentebestuur gescheiden. De gemeente telt dan ruim achthonderd zielen, waaronder twee tappers, twee herbergiers, één bakker, 26 molenaars, één hoefsmid en één kleermaker.

Fusie Veenhuizen

Ook de fusie van gemeenten gaat Heerhugowaard niet voorbij. In 1854 worden Veenhuizen en Heerhugowaard samengevoegd. In 1912 worden door de pas opgerichte woningbouwvereniging Heerhugowaards belang zestien woningen gerealiseerd. Nog zonder water uit de kraan, want pas in 1924 vindt aansluiting op het waterleidingnet plaats.

Groeigolven

Wanneer in 1979 het 350-jarig bestaan van de polder wordt gevierd is een eerste groeigolf gerealiseerd met name ingegeven door de woningbehoefte van de Hoogovens. Binnenkort wordt de tweede groeigolf afgerond.